W ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w cyfrowym druku pigmentowym na tkaninach i dzianinach

Oferta przetargowa

System wizualizacji projektów graficznych

Wkrótce

Wkrótce

Drukarka cyfrowa

Aparatura do kontroli jakości

System kontroli procesów

Using Format